44 647 12 59

Znaczna część naszych inwestycji realizowane jest w formie "zaprojektuj" i "wykonaj". Oferujemy projekt wraz z wykonawstwem w zakresie :

 • instalacji technologicznych,
 • węzłów cieplno - chłodniczych ,
 • kotłowni gazowych i olejowych'
 • pomp ciepła,
 • instalacji solarnych,
 • fotowoltaiki,
 • kogeneracji,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • sieci preizolowanych,
 • sieci gazowych,
 • sieci wodno - kanalizacyjnych
← powrót