44 647 12 59

Oferujemy doradztwo techniczne, obsługę projektową, dostawę materiałów i urządzeń oraz kompleksowy montaż w zakresie:

 • Instalacji technologicznych, przemysłowych
 • Kotłowni gazowych, olejowych
 • Wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacji inżynieryjnych :
 • sieci i przyłącza c.o. niskich i wysokich parametrów podziemne i nadziemne (preizolacja)
 • sieci gazowe niskie i wysokie ciśnienie z infrastrukturą (stacje redukcyjne)
 • sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Odnawialnych źródeł energii (OZE):
 • Pompy ciepła
 • Energia solarna
 • Fotowoltaika
 • Kogeneracji

Bezpośrednie długoletnie kontakty z przodującymi dostawcami urządzeń i materiałów instalacyjnych oraz własne doświadczenie pozwala nam na przedstawienie oferty wyważonej cenowo z gwarancją profesjonalnej usługi

Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny oraz obsługę pogwarancyjną.