44 647 12 59

Wentylacja w nowoczesnym budownictwie


Zapotrzebowanie na ciepło wentylacji

Ostatnie lata przyniosły w budownictwie znaczne postępy w oszczędzaniu energii niezbędnej do ogrzania mieszkań. Roczne zapotrzebowanie na na ciepło dla domu jednorodzinnego starszego typu budownictwa wynosi ok. 200 kWh/m2 x rok, porównywalnie dla nowego budownictwa 90 kWh/m2 x rok. Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze domu mieszkalnego dzielimy na ciepło potrzebne w wyniku strat przez przewody budowlane i ciepło wentylacji. Wraz ze zmniejszającym się zapotrzebowaniem na ciepło wypromieniowania, znacznie wzrasta udział na zapotrzebowanie na ciepło wentylacji w całkowitym bilansie cieplnym budynku. I tak procentowy udział ciepła wentylacji dla budynków starego typu wynosi 25%, dla nowych typów 50%. Dzięki nowoczesnym systemom wentylacji, szczególnie w okresie grzewczym można zrezygnować z wentylacji okiennej i uniknąć niekontrolowanych strat ciepła.

Zalety systemów wentylacji.

  • brak zagrożenia wilgocią (zagrzybienia) mimo szczelnej stolarki okiennej i znacznych dociepleń ścian.
  • świeże powietrze w pomieszczeniach mimo zamkniętych okien.
  • usuwanie powietrza zanieczyszczonego z kuchni, łazienek, wc - źródeł powstawania pary wodnej i woni.
  • redukcja zużycia energii dzieki zdefiniowanej wentylacji.
  • dodatkowe oszczędzanie energii w przypadku instalacji z odzyskiem cielpła


Zakres zastosowania

Pożądana wymiana powietrza dla budynku mieszkalnego wynosi 0,5 krotności. Co oznacza że całkowita ilość powietrza w budynku ulega wymianie co 2 godziny.


System wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła z powietrza zużytegoŚwieże powietrze z zewnątrz zasysane jest przez zewnętrzną kratkę wentylacyjną oraz przewód powietrza zewnętrznego. Przy wejściu do urządzenia wentylacyjnego jest ono najpierw prowadzone przez filtr, oczyszczane i następnie wstępnie ogrzane przez przeciwprądowy wymiennik ciepła, po czyrn doprowadzane przez system przewodów do wentylowanych pomieszczeń. Powietrze usuwane odsysane jest przez system przewodów z pomieszczeń obciążonych wilgocią i intensywnymi woniami (kuchnia, łazienka, toaleta) i transportowane do urządzenia nawiewno-wywiewnego. Tam przeprowadzone zostaje oczyszczenie powietrza, co zapewnia ochronę wymiennika ciepła. Następnie powietrze usuwane ogrzewa wstępnie powietrze zewnętrzne w wymienniku przeciwprądowym i zostaje usunięte z budynku przez przewód powietrza wylotowego. Na urządzeniu zdalnego sterowania można nastawić poprzez zegar sterujący różne programy robocze zgodnie z zapotrzebowaniem.

System wentylacji mieszkań bez odzysku ciepła z powietrza zużytego

Instalację grzewczą stanowi konwencjonalna instalacja grzewcza wodna pompowa. Powietrze usuwane z pomieszczeń o dużym obciążeniu wilgocią (kuchnia, łazienka i toaleta) odsysane jest przez system przewodów centralnego wentylatora wywiewnego i odprowadzane na zewnątrz przez przewód powietrza wylotowego. Powietrze zewnętrzne dopływa przez decentralne otwory nawiewu dodatkowego do pomieszczeń (pokój mieszkalny, sypialnia, pokój dziecięcy itd.1 zaopatrując w ten sposób mieszkanie w świeże powietrze. Na urządzeniu zdalnego sterowania można nastawić poprzez zegar sterujący różne programy robocze zgodnie z zapotrzebowaniem.
Schemat instalacji wentylacyjnej bez odzysku ciepła z powietrza zużytego
← powrót