44 647 12 59

Pompa ciepła - zasada działania i przykład instalacji


Otaczające nas środowisko w naturalny sposób gromadzi w gruncie, wodzie i powietrzu ogromne ilości energii cieplnej docierającej do nas ze Słońca. Energię tą przy pomocy POMPY CIEPŁA można wykorzystać do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Stosując POMPĘ CIEPŁA 75% energii, której potrzebujesz otrzymasz za darmo, musisz zapłacić jedynie za 25% energii zużytej do napędu sprężarki.

Istota działania pompy ciepła polega na zamianie rozproszonej energii cieplnej pobieranej ze środowiska naturalnego (dolnego ,źródła w energię użyteczną slużącą do ogrzewania domu i wody użytkowej (górnego, źródła). Naturalnymi zjawiskami jest przekazywanie energii ze środowiska o wyższej temperaturze do środowiska o temperaturze niższej ( np. stygnąca w temperaturze pokojowej szklanka ciepłej wody). Nie oznacza to jednak, że proces ten nie może zachodzić w odwrotnym kierunku. Zmiana kierunku jest możliwa dzięki zastosowaniu zasilanej energią elektryczną pompy ciepła.
Niewielka ilość energii elektrycznej umożliwia wykonanie przez sprężarkę pracy "przenoszenia" energii cieplnej z poziomu niskotemperaturowego na wysoko temperaturowy.

 Niewielka ilość energii elektrycznej umożliwia wykonanie przez sprężarkę pracy "przenoszenia" energii cieplnej z poziomu niskotemperaturowego na wysoko temperaturowy.
Elementy te połączone ze sobą rurkami miedzianymi, lutowanymi srebrem, tworzą wewnętrzny obieg pompy ciepła. Jest on wypełniony czynnikiem roboczym, który posiada wtaściwości pozwalające mu wrzeć w niskiej temperaturze (np. 0°C ). Czynnik przepływając przez parownik (3) pobiera ciepło z dolnego źródła (5) i zaczyna wrzeć stając się parą o niskim ciśnieniu oraz temperaturze. Zassany przez sprężarkę (1) ulega sprężeniu co wiąże się z gwałtownym wzrostem jego temperatury. Gorący czynnik trafia do skraplacza (2) i oddaje w nim ciepło do górnego źródła (6). Podczas tego procesu skrapla się i w postaci cieczy trafia do zaworu rozprężnego (4), w którym zostaje zdławiony od ciśnienia skraplania do ciśnienia jakie jest w parowniku. Proces rozpoczyna się ponownie.

 


Zastosowanie pompy ciepła

  • systemy centralnego ogrzewania obiektów wielo- i jednorodzinnych
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  • podgrzewanie ciepłej wody w basenach
  • klimatyzacja
  • termo-wentylacja
  • odzysk ciepła z procesów technologicznych
← powrót