44 647 12 59

Kogeneracja CHP – (ang.: Combined Heating & Power) proces wytwarzania energii, w którym jednocześnie generowana jest energia elektryczna oraz ciepło w postaci gorącej wody o temperaturze 900/700C.
Jest to proces wysokosprawny, w którym energia wytwarzana jest z użyciem czystych paliw gazowych, takich jak: gaz ziemny, biogaz, gaz wysypiskowy, gaz z odmetanowania kopalń, a także paliw alternatywnych typu olej palmowy, olej słonecznikowy, itp. Powstawanie elektrociepłowni kogeneracyjnych na terenie kraju będzie przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych przez energetykę zawodową, zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a także pozwoli na dywersyfikację źródeł.  Najbardziej popularne i proste w eksploatacji są zespoły kogeneracyjne budowane  w oparciu o silniki spalinowe iskrowe, czterosuwowe przystosowane do pracy ciągłej do spalania gazu.
Silniki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym przystosowane do pracy ciągłej wykorzystywane są, po odpowiedniej modyfikacji, do spalania uzdatnionego  i przygotowanego paliwa alternatywnego.
Wysokosprawna kogeneracja umożliwia wykorzystanie na poziomie 90% energii pierwotnej zawartej w paliwie w formie: energii elektrycznej – około 42% i ciepła  – około 47%

Trójgeneracja CHCP - (ang. Combined Heat Cooling and Power) polega na jednoczesnej produkcji trzech nośników energii w postaci ciepła, energii elektrycznej i chłodu, tak wiec na układ trójgeneracyjny składa się jednostka CHP i chłodziarka absorpcyjna. Algorytm pracy układu wykorzystuje ciepło odzyskiwane z układu kogeneracji do zasilania chłodziarki absorpcyjnej w celu wyprodukowania chłodu – wody lodowej o parametrach temperaturowych np. 70/120C. Skojarzona produkcja mediów umożliwia maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej, a co za tym idzie zużycie mniejszej ilości paliwa. Warunkiem opłacalności systemu jest występowanie u odbiorcy zapotrzebowania na chłód odwrotnie skorelowanego z zapotrzebowaniem na ciepło. Taka zależność występuje w większości obiektów użyteczności publicznej czy handlowo usługowych zlokalizowanych w naszej strefie klimatycznej.
Obecnie najlepszym dla tego rodzaju zastosowań rozwiązaniem wśród układów trójgeneracyjnch są systemy z zastosowaniem absorpcyjnych bromolitowych urządzeń chłodniczych zasilanych z systemu odzysku ciepła układów kogeneracyjnych opartych na silnikach tłokowych zasilanych gazem. Technologia absorpcyjna, zarówno jak  i technologia kogeneracyjna oparta na silnikach zasilanych gazem, jest silnie rozwinięta      i dojrzała, co umożliwia zastosowanie wydajnych, wysokosprawnych i niezawodnych urządzeń.
Przykład:
Dostarczając do urządzenia absorpcyjnego 100% energii pierwotnej w postaci np. 1000 kW gorącej wody o temperaturze 900/750C. możemy uzyskać ok 700 kW wody lodowej  o temperaturze 70/120C.

← powrót